Návod k obsluze

Jak správně instalovat a složit nafukovací skákací hrad

Dodržujte návod k obsluze a instalaci atrakce.

Než rozbalíte hrad najděte si rovný travnatý povrch bez ostrých předmětů, kamenů,
klacků…

1. Roztáhněte plachtu – zabrání navlhnutí a poškození
2. Vybalte hrad z tašky a umístěte jej doprostřed plachty.
3. Natáhněte žlutý rukáv fukaru textem (červenou linkou) nahoru
4. Navlékněte rukáv na fukar
5. Zafixujte páskem, text zůstává nahoře
6. Zapněte fukar
7. Nafoukněte hrad – dle velikosti do jedné minuty
8. Nafouknutý hrad umístěte doprostřed plachty, vzduchový tunel mezi atrakcí a
fukarem je rovný.
9. Zajistěte všechna kotvící oka přiložený mi kolíky a nezapomeňte ukotvit i fukar
plastovými kolíky a pak už si užívejte skákací atrakci (obr. 12)

Pronájem nafukovacích skákacích hradů

Nabídka skákacích hradů pro děti