Výrobník na cukrovou vatu

Návod k obsluze výrobníku cukrové vaty

Jak správně použít výrobník cukrové vaty

Cukrová vata

Než začnete – důležitá upozornění:
1. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení
2. Stroj postavte na stůl nebo na podstavec. Stroj nesmí být vystaven přímým povětrnostním vlivům. Toto dodržujte při skladování i transportu.
3. Před čištěním a jakékoliv manipulaci se zařízením vždy vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
4. Nikdy se nedotýkejte zvlákňovací hlavy, když je výrobník v provozu, a také do doby než dostatečně vychladne.
Před samotným čištěním nechte přístroj úplně vychladnout.
5. Noste ochranu očí při práci a čištění.
6. Voda se nesmí dostat do přístroje samotného, mohlo by dojít k poškození přístroje samotného a následnému úrazu el. proudem.
7. Stroj smí obsluhovat pouze dospělá a svéprávná osoba. Nenechte se zařízením manipulovat děti, či nesvéprávné osoby.
8. Používejte suroviny určené pouze pro tento typ stroje (cukr).

9. Jakékoliv úpravy na zařízení jsou přísně zákázány.

 

Cukrová vata- pracovní postup

1. Na tělo nasaďte nerezový talíř a upevněte pomocí 4 spon, poté nasaďte kryt.

2. Zapněte vypínač do pozice 1 – roztočí se vám hlava stroje. Dále nastavte regulátor napětí na max a vyčkejte zhruba 3 minuty. Po té snižte napětí na 110-100V

3. Po nahřátí zvlákňovací hlavy naplňte kovovou odměrku cukrem (20g) a po té opatrně naplňte zvlákňovací hlavu.
Dbejte maximální opatrnosti. Kovová odměrka se nikdy nesmí dotknout hlavy!

4. Po nasypání cukru do nahřáté zvlákňovací hlavy dojde z rozehřátí cukru a z hlavy začínají vylétávat chomáčky cukrových vláken, vlákna po té navíjíte na špejli. Nejdříve 2-3x obkružte vnitřní stranu, a poté již točením špejle v prstech, cca 20cm nad hlavou, namotávejte vatu dokud nepřestane z hlavy vycházet. Netočte špjelí rychle, ale pozvolna.

5. 1 odměrka cukru (20g) = 1 porce cukrové vaty. Nesypte do hlavy více cukru. Pro větší porci vaty opakujte postup nasypáním další odměrky a natočením na stávající porci vaty.

6. Po skončení výroby otočte regulátor proti směru hod. ručiček a nechte hlavu otáčet a vychladnout cca 5 minut. Po té můžete vypnout hlavní vypínač a odpojit výrobník od el. sítě.

7. Pokud chcete dál pokračovat ve výrobě vaty, celý postup opakujte. (V případě že je hlava ještě rozehřátá, samotné nahřaní nebude trvat tak dlouho)

8. Dbejte, aby cukr v hlavě nekaramelizoval, způsobuje to poškozování topného tělesa v hlavě a snižuje jeho životnost.
Pokud začne cukr karamelizovat, snižte napětí regulátorem “nahřívání hlavy”

 

 

Pronájem nafukovacích skákacích hradů

Nabídka skákacích hradů pro děti