Návod k použití skákacího hradu

Jak správně instalovat a složit nafukovací skákací hrad

Návod k použití skákacího hradu

Dodržujte návod k obsluze a instalaci atrakce.

Než rozbalíte hrad najděte si rovný travnatý povrch bez ostrých předmětů, kamenů,
klacků…

1. Roztáhněte plachtu – zabrání navlhnutí a poškození.
2. Vybalte hrad z tašky a umístěte jej doprostřed plachty.
3. Natáhněte žlutý rukáv fukaru textem (červenou linkou) nahoru.
4. Navlékněte rukáv na fukar.
5. Zafixujte páskem, text zůstává nahoře.
6. Zapněte fukar.
7. Nafoukněte hrad – dle velikosti do jedné minuty.
8. Nafouknutý hrad umístěte doprostřed plachty, vzduchový tunel mezi atrakcí a fukarem je rovný.
9. Zajistěte všechna kotvící oka přiložený mi kolíky a nezapomeňte ukotvit i fukar plastovými kolíky a pak už si užívejte skákací atrakci (obr. 12).

Pronájem nafukovacích skákacích hradů

Nabídka skákacích hradů pro děti